Kessler-De Lange Fonds

N.B. er is inmiddels een veel hoger bedrag aan toezeggingen binnen dan op deze pagina staat.

Twee generaties Kessler: cultuurgeschiedenis van een ondernemersfamilie, ca. 1850-1980

Jeroen Koch, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, zal begin 2019 een onderzoeksproject starten met als doel de publicatie van een familiegeschiedenis over bepalende grondleggers van het moderne Nederlandse bedrijfsleven: de familie Kessler. Het beoogd resultaat is een boeiend perspectief voor een breed publiek over een eeuw Nederlandse geschiedenis, in de periode 1850-1950, in internationale context.

J.B. Aug. Kessler (1853-1900) kan tot de oprichters van Koninklijke Shell worden gerekend, terwijl zijn beide zoons Dolph (1884-1945) en Guus (1888-1972) een belangrijke rol speelden in de opbouw van zowel Koninklijke Shell als Koninklijke Hoogovens. Deze betrokkenheid bij de staal- en de oliesector (en daarmee de chemie) was mede bepalend voor de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse westerse wereld in materieel opzicht (hoogbouw, auto’s, vliegtuigen en tal van andere nieuwe producten).
In de publicatie zal aandacht zijn voor de activiteiten van familieleden in bedrijfsleven (Shell, Hoogovens, Fokker), wetenschap (filosofie, pedagogiek, natuurkunde), techniek (oliewinning, staalproductie), diplomatie (start van de Europese samenwerking), sport (eerste voetbalinterlands, olympisch tennis), kunst (particuliere verzamelingen die voor een groot deel aan Tate in Londen geschonken werden) en architectuur in opdracht (o.a. Amsterdamse school).

De onderzoekers, Jeroen Koch en Joost Dankers (projectleider), het Prins Bernhard Cultuurfonds en de familie menen dat dit onderzoek het belang van een particuliere familiegeschiedenis overstijgt. Het verhaal over twee generaties Kessler en diverse familietakken zal worden aangegrepen om de grotere geschiedenis van de Nederlandse ondernemende burgerij en van Nederland in de wereld te analyseren.

Juist deze combinatie maakt de studie voor een breed lezerspubliek interessant. Het onderzoek zal drie jaar duren. De publicatie verschijnt in 2022.

U kunt het onderzoek steunen met een eenmalige donatie (via de donatiebutton) of met een periodieke schenking. Voor meer informatie zie: www.cultuurfonds.nl/doneren/periodiek-schenken of neem contact op met het Prins Bernhard Cultuurfonds via 020-5206130.

Read more Read less
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

View all
€5.000

Anonymous

21-01-2022 | 21:28